Ejendom – Erhverv

Ejendom – Erhverv

Crawfords skadespecialister yder skadeservice til forsikringsselskaber, mæglere, forsikrede og selvforsikrede, offentlige myndigheder og Lloyds syndikater.

Crawford yder rådgivning om alle typer ejendomsskader. Vi er hurtigt på skadestedet og tilbyder grundig opfølgning fra start til slut, samtidig med at vi har fokus på omkostninger. Vi har et team af eksperter med de rette kompetencer inden for forskellige brancher. Regresspørgsmål behandles samtidig med skadebehandlingen af Crawfords egne eksperter.

Vi kan også trække på ekspertisen hos og få støtte fra Crawford Global Technical Services℠ i forbindelse med store, komplekse skader.

Ydelserne omfatter

  • Ekspertkompetence og effektive løsninger for skadebehandling
  • Landsdækkende team, som kan stille på stedet med kort varsel
  • Stormflods- og katastrofeberedskab
  • Skræddersyede programmer til erhvervskunder og selvforsikrede enheder

 

Fordele

  • Eksperter med stor erfaring i at begrænse driftstab
  • Meget personlig og hurtig service
  • Hotline 24 timer i døgnet

Kontakt

Hvis du vil vide mere, kan du kontakte:

Ole Nyborg
Country Manager Denmark
E: ole.nyborg@crawco.dk
P: +45 3334 3075

Relaterede ydelser

Ansvar

Ejendom - Privat

Global Technical Services